เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกลุ่มในโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ ในเรื่องการระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ระยะเร่งด่วน เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ ตามนโยบายของ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  โดยมี นางนวลอนงค์ ชูใส ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

                                                                                                สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน  อภิรักษ์  จันทวี … ภาพ

เอกสารแนบ

  • jpg 04
    File size: 178 KB