นายธีรยุทธ โปรยไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ เปิดเผยว่า คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ได้พร้อมใจกับนำต้นดาวเรืองมาประดับตกแต่งรอบบริเวณโรงเรียน ตามที่รับฐาลได้เชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ปลูกดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้บานสะพรั่งในช่วงเดือนตุลาคมนี้ เพื่อเป็นการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ธีรยุทธ โปรยไธสง…รายงาน