นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ให้คำชี้แนะแก่ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ที่มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างปฏิบัติงาน จำนวน ๑๗ อัตรา โดยขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุด ตั้งใจทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีจิตอาสา ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ให้คำชี้แนะแก่ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน  ที่มารายตัวและทำสัญญาจ้างปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์            เขต ๑ จำนวน ๑๗ อัตรา โดยขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ตั้งใจทำงานด้วยความทุ่มเท อดทน เสียสละ มีจิตอาสา ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการอย่างเคร่งครัด เป็นที่รัก เมตตา แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน ศึกษาหาความรู้ เรียนรู้งานจากเพื่อน สื่อเทคโนโลยี และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางาน พัฒนาตนเอง กล้าที่จะคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สื่อสารอย่างสร้างสรรค์

โรงเรียนที่มีตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอก ดังนี้ โรงเรียนบ้านตะเคียน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ วิชาเอกภาษาไทย , โรงเรียนบ้านโคกเปราะ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ วิชาเอกการประถมศึกษา , โรงเรียนบ้านพระครูน้อย โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ “โนนตะครองโคกใหม่วิทยา” โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา อำเภอลำปลายมาศ โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ อำเภอบ้านด่าน วิชาเอกคณิตศาสตร์ , โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอลำปลายมาศ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย , โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา โรงเรียนบ้านแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ , โรงเรียนบ้านสระเกษ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านดงเย็น อำเภอบ้านด่าน วิชาเอกภาษาอังกฤษ

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารแนบ

  • jpg 44
    File size: 208 KB