นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ให้แนวคิดในการปฏิบัติงานแด่ผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ๒๑ ราย การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ให้แนวคิดในการปฏิบัติงานแด่ผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ จำนวน ๒๑ ราย ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์เขต ๑ ในโอกาสการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กับ ผู้บริหารสถานศึกษา และ รองผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  แนวคิดในการปฏิบัติงาน ๕ ข้อ มีดังนี้ การปรับตัว การมีจิตบริการ การประสานงาน การสื่อสาร และการตัดสินใจ ผู้บริหารที่ดีจะต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าที่จะคิดใหม่ ทำใหม่ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี จัดวางระบบ คิดค้นวิธีการ กระบวนการเพื่อพัฒนาเด็กให้อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีเป้าหมายอย่างชัดเจน และปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้ให้สำเร็จ โดยมี  นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม และนายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารแนบ

  • jpg 02
    File size: 198 KB