นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมหารือประธานกลุ่มโรงเรียน ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยกำชับให้เฝ้าระวังและติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของทางราชการอย่างใกล้ชิด

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต ๑ ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนเพื่อหารือในการบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ดุลยพินิจพิจารณาตามความเหมาะสมในการบริหารจัดการสถานศึกษาของตนเอง และเฝ้าระวังติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยขอความร่วมมือให้งดหรือเลื่อน หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในลักษณะที่มีการชุมนุมคนจำนวนมาก และนำข้อหารือในการประชุมไปประชาสัมพันธ์ในกลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ โดยมี นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด