นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้กล่าวของคุณพร้อมรับมอบสิ่งของและทุนการศึกษา จำนวน ๕๒ ทุน จากนางนภาพร ริมรักษา และคณะจากวิทยาลัยเทคนิคบางแสน จังหว้ดชลบุรี

เมื่อวันทีี่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้กล่าวขอบคุณพร้อมรับมอบสิ่งของและทุนการศึกษา จากนางนภาพร ริมรักษา และคณะจากวิทยาลัยเทคนิคบางแสน จังหวัดชลบุรี มอบให้แก่โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง อ.เมืองบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางคณิศร ชัยศรีษะ เป็นทุนการศึกษา จำนวน ๕๒ ทุนๆ ละ ๕๐๐บาท มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลน โดยมี นายไชยสิทธิ์ พวงศรี นางสาวปลิดา พันธ์วัน ศึกษานิเทศก์ ร่วมรับมอบในครั้งนี้ด้วย

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด