สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานร่วมกิจกรรม “สามัคคีรวมใจ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๔” เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างความรักสามัคคีระหว่างบุคลากรในสำนักงาน

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายโพชัน      ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำบุคลากรในสำนักงาน จัดกิจกรรม “สามัคคีรวมใจ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๔” เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างความรักสามัคคี ระหว่างบุคลากรในสำนักงาน โดยการ สักการะศาลหลักเมืองประจำจังหวัดบุรีรัมย์ สักการะพระพุทธรูป ไหว้ศาลประภูมิ ประจำ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด