สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔            เลขาธิการพบเพื่อนครู โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ในการนี้ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ประชุมข้อราชการที่เกี่ยวข้องใน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารแนบ