สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ศึกษาดูงาน โรงเรียนจิตศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๖๐ คน จากโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา และโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน โรงเรียนจิตศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒

 

 

                                                                                                 สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน  นนทวันจ์ พัจนา/อภิรักษ์ จันทวี … ภาพ

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารแนบ

  • jpg 07
    File size: 259 KB
  • jpg 04
    File size: 250 KB