สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ส่งมอบกระดาษคำตอบ NT : การประเมินคุณภาพผู้เรียน โดยมี นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ร่วมเป็นสักขีพยาน               

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ส่งมอบกระดาษคำตอบ NT พร้อมด้วย นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายไชยสิทฺธิ์ พวงศรี หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ส่งมอบข้อสอบ NT : การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประเมินความสามารถด้านภาษาไทยและประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งได้ดำเนินการจัดสอบไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ มีนักเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มีสิทธิ์สอบ จำนวน ๓,๘๗๘ คน ๔๑๔ ห้องสอบ โดยเข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in) จำนวน ๓๐ คน   ขาดสอบ จำนวน ๔๐ คน และ สทศ. สพฐ. จะประกาศผลสอบในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด