นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบโรงอาหาร “อาคารโยธิน-ยุวดี ลีลารัศมี” โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๖ รวมยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น จำนวน ๙๑๐,๕๓๕.๗๗ บาท

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน 2564 นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางจุติมาพร เชียงกา นางนวลอนงค์ ชูใส ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนอำเภอลำปลายมาศ คณะผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๖  ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบอาคารโยธิน-ยุวดี ลีลารัศมี จาก คุณศุภชัย – คุณวรรณชัย ศิริรัตน์  สิ่งของที่บริจาค ในปี ๒๕๖๔ ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ๓๕๗,๐๖๗.๗๗ บาท  อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์เครื่องครัว ตู้เย็น ทุนการศึกษา ๗๘ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท รวมยอดเงินบริจาคในปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔๕๑,๐๐๙.๗๗ บาท และในปี ๒๕๖๓ คอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะ เครื่องปรับอากาศ และปรับปรุงห้องอนุบาล ยอดรวมบริจาคในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔๕๙,๕๒๖ บาท รวมยอดบริจาคทั้งสิ้น ๙๑๐,๕๓๕.๗๗ บาท

                                                                                                  สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน  อภิรักษ์ จันทวี … ภาพ

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารแนบ

  • jpg 03
    File size: 226 KB