……….เมื่อวันที่๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายถาวร จันทร์สม ประธานมูลนิธิธรรมศาสตร์บุรีรัมย์ ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ในโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และศึกษาอยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับ จาก ๕ เขตพื้นที่การศึกษาในบุรีรัมย์ เขต ละ ๑ ทุน  ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท โดยมีนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับและกล่าวขอบคุณ  สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุน ได้แก่
……….ด.ช.วุฒิชัย บางชโลม ชั้น ป.๑ รร.บ้านตลาดควาย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
……….ด.ช.บุญญฤทธิ์ อยู่คง ชั้น ป.๕ รร.บ้านสายโท ๑ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒
……….ด.ช.สถาพร  ศรีสวาท ชั้น ป.๔ โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
……….ด.ช.เฉลิมศักดิ์  ปั้นงาม ชั้น ม.๑ รร.บ้านหัวขัว สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
……….นายพร้อมพงษ์ อยู่ปูน ชั้น ม.๖ รร.พลับพลาชัยพิทยาคม สพม.เขต ๓๒
……….ประธานมูลนิธิธรรมศาสตร์บุรีรัมย์ กล่าวว่า ทุนการศึกษาที่มอบให้นี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้นักเรียนในการทำความดี ไม่ว่าในอนาคตจะประกอบอาชีพอะไร ก็ขอให้เป็นคนดีเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติต่อไป

ดูภาพเพิ่มเติม