ข้าราชการทุกสังกัด ภาคเอกชน และประชาชนชาวบุรีรัมย์ ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐  จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป ขึ้น ณ บริเวณลานด้านหน้าพระเมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีข้าราชการ ภาคเอกชนและประชนชาวบุรีรัมย์ร่วมทำบุญตักบาตรจำนวนมาก ในโอกาสนี้ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมทำบุญตักบาตรและยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมายาวนานตลอดรัชสมัย ๗๐ ปี

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน