เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่หอพระไตรปิฎก วัดกลางพรอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์  นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาส     ณ วัดกลางพระอารามหลวง  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยกำหนดจัดมีพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๙ น.

สำหรับพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ในครั้งนี้ ได้มีผู้บริหารระดับสูงจาก สพฐ. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากทุกเขตทั่วประเทศ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีและร่วมอนุโมทนาด้วยเป็นจำนวนมาก

ศากุน ศิริพานิช …รายงาน/ อภิชาติ ชึดนอก…ถ่ายภาพ