สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดกลางพระอารามหลวง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560  เวลา 09.39 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ที่วัดกลางพระอารามหลวง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานาเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขตจากทั่วประเทศ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ ข้าราชการครู และพุทธศาสนิกชนชาวบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมียอดเงินถวายบำรุงและบูรณะพระอาราม รวมจำนวน 5,029,808 บาท

ทั้งนี้ กฐินพระราชทาน เป็นผ้าพระกฐินพระราชทานที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องกฐินแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร ส่วนราชการ หน่วยงาน สมาคม หรือเอกชน ให้ไปทอดยังพระอารามหลวงต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน/อภิชาติ ชึดนอก …ถ่ายภาพ