เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมในพิธีเปิดอาคารเรียนอนุบาลรวมใจ โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกันจัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าและได้จัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาระดมทุนสร้างอาคารเรียนอนุบาล จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมมีกลุ่มจิตอาสาเพื่อพัฒนาชนบท กลุ่มรถกระบะซิ่งบุรีรัมย์  นำโดย นายจีระศักดิ์ มุมทอง นายไกรสร บุญเกิด และคณะได้นำอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคารเรียนมาช่วยสนับสนุน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนระดมสรรพกำลังช่วยกันสร้างอาคารอนุบาลจนแล้วเสร็จ โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนจำนวน ๕๕ คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๗ คน ผู้อำนวยการโรงเรียน นายราชวุฒิ วุฒิยาสาร โดยมี นางสาวกานต์จรัส เอียดทองใส นายอำเภอลำปลายมาศ เป็นประธานเปิดอาคารเรียนอนุบาลรวมใจ

โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๙ เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนบ้านบุตาริด เป็นโรงเรียนประชาบาล เดิมนักเรียนต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง โรงเรียนบ้านแสลงพัน เส้นทางการคมนาคมลำบากมาก นักเรียนต้องเดินทางจากหมู่บ้านไปโรงเรียนเป็นระยะทางเกินกว่า ๓ กิโลเมตร ต่อมานายอำเภอจึงได้จึงได้จัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้น ด้วยความร่วมมือจากชาวบ้านบุตาริด และบ้านบุก้านตง ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราวขึ้น โดยที่ตั้งโรงเรียนตั้งอยู่ระหว่างสองหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่ดินของผู้ใหญ่บ้านตลาดทะเมนชัย     ในเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ได้ดำเนินการขออนุมัติจัดตั้งขึ้น และทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายสุรัตน์ กิ่งวงศา เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ มีนักเรียนจำนวน ๘๔ คน

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

 

 

 

 

เอกสารแนบ

  • jpg
    02.jpg
    ขนาดไฟล์: 428 KB