คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักโพด เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง   เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยและได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับนิทรรศการพระเมรุมาศและอาคารประกอบ งานประติมากรรมและจิตรกรรมประดับพระเมรุมาศ อันเป็นศิลปวัฒนธรรมล้ำค่าของชาติไทย

โรงเรียนบ้านหนองผักโพด…รายงาน