วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดรวมวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี และข้าราชการทุกหมู่เหล่า ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธี และชมนิทรรศการวันพระบิดาแห่งฝนหลวง  ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายในการทรงงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทั่วทุกภาคของประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยทรงมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ตลอดจนพระอัจฉริยะภาพและพระวิริยะอุตสาหะในการทุ่มเทให้กับการประดิษฐ์คิดค้นวิจัยและพัฒนา จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริมากมายนานัปการ รวมถึงโครงการพระราชดำริฝนหลวง อันก่อเกิดประโยชน์คุณูปการเอนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทย ด้วยพระเมตตาธรรมและพระจริยธรรมที่ล้ำเลิศยิ่งในพระเมตตาธิคุณอย่างมิรู้เสื่อมคลายจวบจนปัจจุบัน