เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ (ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๓) พร้อมด้วย นางสาวศากุน ศิริพานิช นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ร่วมเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม “รวมพลังสร้างสรรค์ทีม” สำหรับนักประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม หลอมรวมวิสัยทัศน์ขององค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการให้สามารถบูรณาการและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบภายใต้แนวคิด “MOE ONE TEAM” ซึ่งกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สถาบันพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (CPLI) โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

เอกสารแนบ

  • jpg
    01.jpg
    ขนาดไฟล์: 408 KB