เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560   และได้กล่าวแนะนำตัว
ในที่ประชุมในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาและงานอื่นๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์

……..ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 (ตำแหน่งเดิม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2) พร้อมด้วยนายสุชิต ชมภูวงศ์  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 (ตำแหน่งเดิม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3) และนายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 (ตำแหน่งเดิม รอง อ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1)  ได้เข้าเยี่ยมคารวะ  นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วย

ศากุน สิริพานิช…รายงาน