ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการส่งผลงานเข้ารับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ ๑๙ ดูรายละเอียดได้ที่ www.greengtobeaward.com หรือ Facebook ชุมชนลูกโลกสีเขียว