เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน และโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ เพื่อเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและนักเรียน ในการจัดการศึกษา พบปะพูดคุยเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ซักถามพูดคุยกับนักเรียนอย่างเป็นกันเอง โดยมี นายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ และคณะครูให้การต้อนรับ

อภิรักษ์ จันทวี …ภาพ
สุวรี เจริญรัมย์ … รายงาน