จังหวัดบุรีรัมย์ประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง เพื่อไปประดิษฐานไว้ชั่วคราว ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.10 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมพิธี   ทั้งนี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้ร่วมในพิธีด้วย

หลังจากนั้นรถขบวนอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระนพปฎลสุวรรณฉัตร    เพื่อไปประดิษฐานไว้ชั่วคราว ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม