รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้ยพื้นฐาน เยี่ยมชมซุ้มนิทรรศการถนนคนเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ที่จังหวัดขอนแก่น พร้อมให้กำลังใจเขตพื้นที่การศึกษา คณะครู นักเรียนในการพัฒนาทักษะความเป็นเลิศของนักเรียนในทุกสาระการเรียนรู้จนปรากฎผลเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐    ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๖๗ ที่จังหวัดขอนแก่นนายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยมชมซุ้มนิทรรศการถนนคนเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้ ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท เสนอผลงานจัดการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชาสู่อาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน และโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว(ราษฎร์อุทิศ) รณรงค์ลดขยะในบ้าน วัด และโรงเรียน “กม.น้อย ร้อยดวงใจ สานสายใย บวร.ปลอดขยะ”  และได้มีการแสดงโปงลางของโรงเรียนรวมมิตรวิทยา และระบำนางกอย จากโรงเรียนบ้านหลักเขต โดยมีนายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะครู นักเรียน ต้อนรับ

รองเลขาธิการ กพฐ. ได้กล่าวแสดงความชื่นชมการจัดงานในครั้งนี้ ว่าทุกเขตพื้นที่การศึกษาได้นำเสนอกิจกรรมน่าสนใจและสามารถจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนสามารถพัฒนาทักษะความเป็นเลิศของนักเรียนในทุกสาระวิชาได้ผลเป็นรูปธรรมน่าชื่นชม  พร้อมกับให้กำลังคณะครูนักเรียนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมด้วย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน