ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเกียรติบัตรพร้อมกล่าวยกย่องนักเรียนที่เก็บโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้และนำส่งคืนเจ้าของ ให้ยึดมั่นในความดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้เดินทางไปที่โรงเรียนอนุบาลชำนิ หลังทราบข่าวว่ามีนักเรียนชั้น ป.๕ ได้แก่ เด็กชายชาญชัย ชาญชาติ  เด็กชายณัชพล นาคินชาติ และเด็กชายนทีกานต์ ทับทิมอ่อน เก็บโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้แล้วนำไปมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสืบหาเจ้าของและนำส่งคืนเป็นที่เรียบร้อย  โดยได้มอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชยและกล่าวแสดงความชื่นชมนักเรียนทั้ง ๓ คนด้วย
ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า เหตุการณ์นี้แม้ว่าดูเหมือนเรื่องเล็กน้อย แต่ไม่ควรจะมองข้าม เพราะเป็นการปูพื้นฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก และเมื่อขยายผลออกไปเป็นวงกว้างให้เป็นที่รับรู้ ก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนอื่นๆ การชื่นชมคนที่ทำความดี ทำให้ทุกคนเห็นว่าความดีนั้นทำได้ไม่ยาก สามารถทำได้ทุกคน ขอชื่นชมนักเรียนทั้ง ๓ คน รวมทั้งคุณครูประจำชั้น และผู้บริหารสถานศึกษา ขอให้ปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียนทุกคน ให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน