เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560  ที่สนามโรงเรียนบ้านห้วยศาลา อ.ลำปลายมาศ  นายพิพัฒน์  พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้เยี่ยมให้กำลังในคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มลำปลายมาศ 4  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬาแก่นักเรียน และให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้ง ให้รู้จักออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง  โดยมีนายสมชาย สุเรรัมย์ ประธานกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 4 นำเยี่ยมชมซุ้มกองเชียร์ของโรงเรียนทั้ง 10 โรง ด้วย (ดูภาพทั้งหมด)

ศากุน ศิริพานิช..รายงาน