ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และหัวหน้าหน่วยงานด้านการศึกษาในบุรีรัมย์ กว่า ๒๔๐ คน ร่วมประชุมทางไกล “กระทรวงศึกษาธิการมอบของขวัญนักเรียนไทย ปีใหม่ ๒๕๖๑” 

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์  และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ๒๐๑ โรงเรียน   และหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาในบุรีรัมย์ ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัด รอง ศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ และ ผอ.สำนักงานการศึกษาพิเศษ ได้ร่วมประชุมทางไกล “กระทรวงศึกษาธิการมอบของขวัญนักเรียนไทย ปีใหม่ ๒๕๖๑”    โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.  ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน