เด็กหญิงจิราภา กมลจิต นักเรียนโรงเรียนบ้านประคอง อ.ชำนิ  ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ที่นำชื่อเสียงมาสู่ ประเทศชาติ (ด้านศิลปะและดนตรี) ประจำปี 2561

ประวัติและผลงานทางด้านศิลปะ

  • รางวัลดีเด่น  กลุ่มศิลปินเมืองแปะจังหวัดบุรีรัมย์  2557  ระดับอนุบาล
  • รางวัลยอดเยี่ยม  กลุ่มศิลปินเมืองแปะจังหวัดบุรีรัมย์  2558  ระดับอนุบาล
  • รางวัลดีเด่น  งานนิทรรศการศิลปกรรม  ” ลูกพิมพ์  แม่พิมพ์  พ่อพิมพ์ ”  อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์  2559
  • รางวัลรองชนะเลิศ  การประกวดวาดภาพงานกาชาด  อ.นางรอง  2559  ระดับประถมต้น
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  งานประกวดศิลปกรรม ”ด้วยอาลับพ่่อภูมิพล” โรงเรียนนางอง  อ.นางรอง 2559
  • รางวัลประกวดวาดภาพ  ศิลปะเด็กนานาชาติครั้งที่ 47  ณ  กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น  2560

และได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ  สาขาศิลปะและดนตรี  ได้รับโล่และเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และได้เข้าเยี่ยมคาวรวะ นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา  เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี  2561 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561

สุเทพ ชัชวาลวิบูลกิจ..รายงาน