เด็กหญิงพัชรพร บุญญาธนพัฒน์ นักเรียนชั้น ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561  ได้เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร จาก ฯพณฯนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ณ ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล 

      ประวัติ
เด็กหญิงพัชรพร บุญญาธนพัฒน์ เกิดวันที่  9  มิถุนายน  2548
เป็นบุตรของ นายขันติ – นางศรีลดา นางศรีลดา  บุญญาธนพัฒน์
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่  167  หมู่  7  ต. บ้านปรือ   อ. กระสัง  จ.บุรีรัมย์

      ผลงานดีเด่น
รางวัลระดับชาติ รองชนะเลิศ อันดับ 2  การเขียนตามคำบอก งานวันภาษาไทย ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้
จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี  เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  2560

สุชาติ บุญวีรบุตร … รายงาน