สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรม “พุธเช้า เข้าแถว พบปะ เสริมสัมพันธ์ สรรค์สร้างงาน” นำบุคลากรในสำนักงานเข้าแถวเคารพธงชาติ และพบปะแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานทุกเช้าวันพุธ

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. บุคลากร สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระในกิจกรรม “พุธเช้า เข้าแถว พบปะ เสริมสัมพันธ์ สรรค์สร้างงาน”  โดยมีกลุ่มอำนวยการรับผิดชอบการเชิญธงและนำสวดมนต์ไหว้พระ หลังจากนั้น นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ได้พบปะบุคลากร โดยได้ขอบคุณทุกคนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และชื่นชมการให้บริการแก่ผู้บริหาร ครูและผู้มาติดต่อราชการเป็นอย่างดี และขอให้มีการพัฒนาให้เป็นที่ประทับใจยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ได้แจ้งกิจกรรมสำคัญที่กำลังดำเนินการในช่วงนี้  ได้แก่ การเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   และการประชุม ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ซึ่ง สพฐ.มอบให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพ และการดำเนินการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันทั้ง ๕ เขตพื้นที่การศึกษา  หลังจากนั้น  คณะได้เข้ารับฟังการประชุมทางไกล พุธเช้าข่าว สพฐ.ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน