อดีตผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ พร้อมช่วยสร้างบ้านหลังใหม่ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ที่ประสบอัคคีภัย ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปที่ทราบข่าว ทยอยส่งความช่วยเหลือมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง

…..ตามที่เมื่อคืนวันที่  26 กุมภาพันธ์  2561 เวลาประมาณ 22.00 น. เกิดเหตุไฟไหม้ บ้านเลขที่ 132  หมู่ที่ 11  ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์  ซึ่งเป็นที่บ้าน ด.ญ.พิมพร และ ด.ญ.วรรณา โพธิ์วิจิตร   นักเรียนชั้น ป. 4  โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ได้รับความเสียหายทั้งหลัง   สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้เดินทางไปเยี่ยมและมอบเงินกองทุนพัฒนาการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน 10,000 บาท เพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น  พร้อมกับได้แจ้งข่าวเพื่อขอรับความช่วยเหลือ ซึ่งได้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้มีจิตศรัทธา เดินทางมามอบความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

…..ต่อมาในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. พลเรือตรี ณรงค์ แสงบุศย์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ  (อดีตผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ) และคณะ เดินทางมาดูสถานที่ที่เกิดไฟไหม้  และได้แจ้งความประสงค์จะสนับสนุนการดำเนินการก่อสร้างบ้านให้ใหม่ ในวงเงินเบื้องต้น 1 แสนบาท  โดยได้หารือกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อประมาณการค่าก่อสร้างบ้าน  พร้อมกับมอบเงิน 4,000 บาท ให้แก่ครอบครัวนักเรียน  ผ่านนางสโรชินี  โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เพื่อนำเข้าบัญชีช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งโรงเรียนได้เปิดไว้แล้วให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนทั้งสองต่อไป

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน