วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์  นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นำคณะครูนักเรียนจาก ๕ สพท. ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ เข้ารับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ และประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ดูภาพเพิ่มเติม

การเข้ารับเกียรติบัตริในครั้งนี้มี มีโรงเรียนสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เข้ารับเกียรติบัตร ดังนี้

  • การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย รร.ไตรคามสามัคคีวิทยา
  • การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.๑-๖)
    รร.บ้านโคกหัวช้าง

ศากุน ศิริพานิช … รายงาน