เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  น.พ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงฯ เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดบุรีรัมยื โดยติดตามการก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมของโรงเรียนพุทไธสง  และติดตามการจัดหาติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน พร้อมกับรับฟังสภาพปัญหาด้านต่างๆจากผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด  โดย นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และ ผอ.สพท.ในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดข้างเคียง พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด ร่วมต้อนรับ นำเสนอผลการดำเนินงานและสภาพปัญหา ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารจากส่วนกลางได้รับทราบและชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก้ไขต่อไป

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม

รายละเอียดข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรี