เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 256 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมนางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.และคณะ ทำงานด้านมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการมาตรฐาน สพท.ที่เป็นเลิศ ที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  โดยมีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะต้อนรับ และนำเสนอกระบวนการดำเนินงาน

ดูภาพทั้งหมด

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้มี ผอ.สพท.ที่บรรจุแต่งตั้งใหม่ใน Cluster 14  รวม 9 คน และคณะ  ร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ มี ดร.พิสิษฐ์ ชดกิ่่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 ประธาน Cluster 14   และ นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นผู้ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะระหว่างการนำเสนอผลการดำเนินงาน ของทั้ง 9 สพท.ด้วย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน