สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นำนักเรียนแกนนำเข้าอบรมหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด หวังขยายผลให้นักเรียนทุกคนว่ายน้ำเป็น และรู้จักการช่วยเหลือคนตกน้ำอย่างถูกวิธี

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving) ว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด เน้นให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ การเอาชีวิตรอดในน้ำ และการให้ความช่วยเหลือคนตกน้ำ จมน้ำ สามารถลอยตัวในน้ำได้นาน 3 นาที เคลื่อนที่ในน้ำได้อย่างน้อย 15 เมตรเพื่อเพิ่มทักษะด้านการว่ายน้ำให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายอายุไม่เกิน 15 ปี มีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและมูลนิธิสว่างจรรยาธรรมให้ความรู้  โดยในภาคเช้าเป็นการบรรยายเรื่องความปลอดภัยทางน้ำและสาธิตการช่วยชีวิตผู้ตกน้ำ จมน้ำ และฝึกปฏิบัติจริงในภาคบ่าย ณ สระว่ายน้ำเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ดูภาพทั้งหมด

นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่า โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต เป็นการสอนทักษะชีวิตที่สำคัญแก่นักเรียนเนื่องจากเด็กของเราไม่ค่อยได้มีโอกาสฝึกว่ายน้ำ และเรียนรู้วิธีการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ  ในแต่ละปีมีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำประมาณ 1,400 คน หรือเฉลี่ยวันละ 4 คน ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมาก การจัดอบรมครั้งนี้ มี 2 รุ่น ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 รวม 276 คน เพื่อเป็นแกนนำไปขยายความรู้ในโรงเรียน แต่ทาง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้มีนโยบายสนับสนุนให้โรงเรียนที่มีความพร้อมประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสระว่ายน้ำหรือมีวิทยากรในการจัดอบรมให้ความรู้นักเรียนให้ครบ 100 % ให้มากที่สุด ซึ่งหลายโรงเรียนได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน