เมื่อวันที่ ๒๘  มิถุนายน ๒๕๖๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธาน ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านตลาดควาย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้กำกับลูกเสือได้ถวายราชสดุดี ทบทวนคำปฏิญาณตน และเดินสวนสนาม เผยแผ่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ก่อกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งการปฏิบัติญาณตนและสวนสนาม ส่งเสริมให้ลูกเสือ-เนตรนารี เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ มีระเบียบ วินัย มีคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกในความเสียสละบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือสังคม

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารแนบ