สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ “วันลูกเสือไทย” ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่สนามกีฬากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (เขากระโดงสเตเดี้ยม) ตำบลเสม็ด อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวรายงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  “วันลูกเสือไทย” ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เป็นการแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ให้ลูกเสือเห็นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ โดยการเข้าพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ซึ่งมีสถานศึกษาและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมในพิธีฯ จำนวน ๔,๐๐๐ คน โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ในพิธีฯ

สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ดำเนินกิจกรรมในรอบปี    ที่ผ่านมา ดังนี้ การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C.) ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.) ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.) ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.) ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C.)  อบรมลูกเสือต้านยาเสพติด และประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งมีกองลูกเสือที่ร่วมเข้าประกวด จำนวน ๑๕ กอง โดยกองลูกเสือที่เป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประกวดสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ คือ กองลูกเสือโรงเรียนวัดบ้านกะชาย อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารแนบ