พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ภาพพิธีการ)

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (บรรยากาศทั่วไป Cr.อ.อภิชาติ ชึดนอก)

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ภาพรายบุคคล Cr.อ.อภิชาติ ชึดนอก)