เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑  พนักงานบริษัท แอดเดอรานสไทย จำกัด ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะครู นักเรียน และชุมชนโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก  โดยปลูกไม้ดอกยืนต้น  เช่น ลำดวน พิกุล ฯลฯ  บริเวณรอบสนามโรงเรียน   เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และปรับปรุงภูมิทัศน์สวยงามในโรงเรียนด้วย

สำหรับกิจกรรมปลูกต้นไม้นี้ บริษัท แอดเดอรานสไทย จำกัด ได้ปลูกต้นไม้ร่วมกับโรงเรียนต่างๆ ต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนในพื้นที่ตั้งของโรงงาน