วันที่ 8 สิงหาคม 2561  นายพิพัฒน์  พุ่มยี่สุ่น  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยใช้ศาสตร์พระราชา  ระหว่างโรงเรียนรวมมิตรวิทยา กับบ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นท์   เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพแก่นักเรียน   โดยมีนายโสภณ ซารัมย์ อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เป็นประธานในพิธี และมีนายอำเภอลำปลายมาศ ผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอลำปลายมาศ ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนร่วมกิจกรรม  หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมกิจกรรมงานชีพของนักเรียน เช่น การขยายพันธุ์พืช การทำบายศรี ร้อยมาลัย แกะสลัก การทำขนมต่างๆ และการจับผ้าระบาย ฯลฯ  นอกจากนี้ ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนได้นำสินค้าของผลิตภัณฑ์ชุมชนมาร่วมแสดงและจำหน่ายด้วย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม