เดือนตุลาคม ๒๕๕๙  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัด
จัดทำริบบิ้นดำไว้ทุกข์แจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไป

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล
สวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล ณ พระอุโบสถวัดกลางพระอารามหลวง จ.บุรีรัมย์

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัด
ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี โดยกล่าวปฏิญานตน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี บำเพ็ญกุศล
และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อแสดงความจงรักภักดี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล

๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัด
ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลเเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ครู นักเรียน จิตอาสา เข้าอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ดอกดารารัตน์ สำหรับใช้ในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อนำไปขยายผลแก่ครู นักเรียน โรงเรียนในสังกัด ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
และส่งมอบให้ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รวมรวบไปสมทบกับทางจังหวัด
ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยประธานกลุ่มโรงเรียน ได้นำดอกไม้จันทน์จำนวน ๑๙,๙๙๙ ดอก ส่งมอบให้จังหวัด
มีนายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ รับมอบ

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน