บุรีรัมย์ จัดประชุมผู้ดูแลระบบโปรแกรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประธานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68  ได้เป็นประธานปรุชมปฏิบัติการบริหารระบบข้อมูลโปรแกรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68  ซึ่ง สพฐ.มอบให้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1-4 และ สพม.32 เป็นเจ้าภาพจัดงาน ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561  โดยมีตัวแทนจาก 76 เขตพื้นที่การศึกษาในภาคอีสาน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบการจัดงานและผู้ดูแลระบบโปรแกรมการจัดการแข่งขัน  รวม 172 คน เข้าร่วมอบรม เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดงาน และปฏิบัติการบริหารข้อมูลโปรแกรมการจัดการแข่งขัน  พร้อมกับจับสลากลำดับที่การแข่งขัน ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้ลำดับที่ 9 ในการแข่งขันระดับภาค

ศากุน ศิริพานิช..ข่าว/อภิรักษ์ จันทวี..ภาพ