เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงเรียนเดอศิตา จังหวัดบุรีรัมย์  นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบให้ เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  ทั้ง 5 เขต ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน  ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 และกำหนดทำพิธีเปิดงานในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ลานหน้าสนามช้างอารีนา   โดยได้เชิญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด รวม 76 เขต มาร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดงาน  เพื่อประสานความร่วมมือและเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน ได้แก่ การจัดกิจกรรมการแข่งขันของนักเรียน  กิจกรรมถนนคนเรียน พิธีเปิดงาน  การจราจร ที่พัก และการร่วมกิจกรรมอื่นๆ เพื่อระดมทุนจัดหารายได้ในการจัดงาน เช่น กิจกรรมปันหัตถศิลป์ถิ่นอีสา@ บุรีรัมย์ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561  การแข่งขันกอล์ฟ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 และการจำหน่ายเสื้อสัญลักษณ์งาน ฯลฯ

ในโอกาสนี้  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เชิญชวนชาวบุรีรัมย์ ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง จากทั้ง 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะเดินทางมาร่วมงานซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนหลายแสนคน  และเชิญชวนร่วมชมกิจกรรมความสามารถของนักเรียน ซึ่งได้จัดสนามแข่งขันกระจายใน 11 อำเภอ รวม 53 สนามแข่งขัน เพื่อเป็นกำลังใจแก่เด็กและเยาวชน ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม