เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง.ศึกษาธิการ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ที่โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ ต.เมืองยาง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ พร้อมเยี่ยมชมโครงการต่างๆ ในโรงเรียน ทั้งการทำฟาร์มเกษตรของโรงเรียน การจัดกิจกรรม และผลิตภัณฑ์ฝีมือจากนักเรียน  โดยมีนายมีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิมีชัยพัฒนา นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจรราชการ ศธ. นายสุรพล เสวตเศรณี ตัวแทน บริษัทไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยเบฟ) นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และนายรณชัย สุขสมบูรณ์  ผอ.สพม 32 ส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ตลอดทั้งผู้นำชุมชนร่วมให้การต้อนรับ และร่วมประชุมรับมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนโครงการที่วางไว้จนประสบผลสำเร็จ

สำหรับหลักการสำคัญของโครงการ Partnership School เพื่อต้องการให้โรงเรียนมีความคล่องตัวและสามารถบริหารจัดการโรงเรียน ภายใต้ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่และชุมชน ซึ่งจะทำให้เป็นโรงเรียนต้นแบบที่จะสร้างอนาคต สร้างอาชีพให้กับนักเรียน เชื่อมโยงและร่วมแก้ปัญหาของชุมชน ดังเช่นตัวอย่างของโรงเรียนนี้ที่เน้น Smart Farming โดยจัดหลักสูตรให้นำนักเรียนไปศึกษาดูงานบริษัทใกล้เคียงโรงเรียน เพื่อให้เด็กได้เรียนจากของจริง ไม่ใช่เรียนแต่ในห้องเรียนเท่านั้น

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่าครูต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอน ที่ต้องหมั่นตั้งคำถาม เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกคิด จากนั้นจึงใช้ประโยชน์ จากการเรียนรู้จากของจริง ครูจึงต้องพานักเรียนมาเรียนของจริงในสถานที่จริง ให้เด็กได้เรียนในแปลงเกษตรของโรงเรียน สามารถบูรณาการการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ ได้ในเวลาเดียวกัน ด้วยรูปแบบโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน จะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบขยายไปสู่ 30,000 โรงเรียนทั่วประเทศ และกระจายให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมดูแลจัดการศึกษาในพื้นที่ได้มากขึ้น

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพทั้งหมด