สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑ (จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดสุรินทร์) เพื่อประชุมหารือ ข้อสรุปในการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยมี นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ชี้แจงรายละเอียดฯ นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์  ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการคัดเลือก ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑            เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งคณะกรรมการผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ.สพป.,สพม., รอง ผอ.สพป., สพม , ศึกษานิเทศก์ , ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , ผู้ทรงคุณวุฒิ , และนักวิชาการศึกษา จากกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

เอกสารแนบ