นักวอลเลย์บอลทีมโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ  เข้าเยี่ยมคารวะและรับโล่จากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เด็กชายธนวัฒน์ วิเศษนคร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ บุตรของนายบุญมี – นางศรีประภา วิเศษนคร เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ เข้าร่วมแข่งขันวิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีประจำปี  2560 ครั้งที่ 18 ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นแชมป์ประเทศไทย  และเด็กชายธนวัฒน์ วิเศษนคร ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านกีฬาและนันทนาการ ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล ประจำปี 2562  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ และได้เข้ารับโล่และเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี  ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ…ภาพ/ข้อมูล