เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ต้อนรับนายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชราชสีมา เขต 7  ประธานคณะกรรมการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 และคณะกรรมการ  พร้อมกับเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา ซึ่งผ่านการประเมินและได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนพระราชทานระดับจังหวัด บุรีรัมย์  ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับก่อนประถมศึกษา  และเข้ารับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11

อภิรักษ์ จันทวี…ภาพ
ดูภาพเพิ่มเติม