สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกและสนุกสนาน โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันเด็กปีนี้ว่า “เด็ก เยาวชน จิิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562  นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีนักเรียนในสังกัด ได้รับคัดเลือกให้เด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 1 ราย ได้แก่ เด็กชายภูวนัย ฟ้าระหาร นักเรียนบ้านตะโก ได้รับเกียรติบัตรจากนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 

และที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีโรงเรียนบ้านประคอง นำกลุ่มศิลปะเด็กมาจัดกิจกรรมด้านศิลปะแก่เด็กที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ มีการเล่นเกมเพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมแสดงออกอย่างสนุกสนาน และแสดงความสามารถในด้านต่างๆ  พร้อมกับจัดขนมของรางวัลเพื่อมอบให้แก่เด็กด้วย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม