เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ที่หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต  1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้น โดยมีนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พิธีสงฆ์ พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูที่อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ ตามอุดมการณ์ของความเป็นครู ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและเป็นคนดีของสังคม ตลอดจนดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของชาติ และการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ควรแก่การเป็นแบบอย่าง นอกจากนี้ ในอำเภอต่างๆ ทุกอำเภอได้มีการงานวันครูด้วยเช่นกัน

ในภาคบ่าย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อความสามัคคีเนื่องในวันครูของอำเภอต่างๆ ที่สนามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ และสนามโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกด้วย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม พิธีวันครู
ดูภาพเพิ่มเติม กีฬาวันครู