เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์  ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านหนองเก้าข่า อ.ลำปลายมาศ  ซึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2- ประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน 101 คน  และเป็น โรงเรียนในโครงการ The Leader in Me ผู้นำในตัวฉัน  โดยได้ติดตามการพัฒนาการอ่าน เขียนของนักเรียนชั้นต่างๆ  พร้อมกับตรวจเยี่ยมการจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน   โดยมี นางทรรศนีย์ พลพวก  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูต้อนรับและนำเยี่ยมชม

   ศากุน  ศิริพานิช … รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม